TH EN
A A A

ธุรกิจแปรรูปเนื้อสัตว์รัสเซียอ่วม ภาษีนำเข้าโคมีชีวิตพุ่ง

1 เมษายน 2553   
                รัสเซียได้ขึ้นภาษีนำเข้าปศุสัตว์มีชีวิตเมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิม 5% เป็น 40% ได้ กระทบต่ออุตสาหกรรมแปรรูปเนื้อสัตว์เป็นอย่างมาก

                Arsen Karapetyan ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารของบริษัท Neima แปรรูปเนื้อสัตว์ กล่าวว่าภาษีนำเข้าที่ปรับใหม่นั้นคุกคามความอยู่รอดของผู้ประกอบการแปรรูปเนื้อสัตว์และธุรกิจโรงชำแหละของรัสเซียส่วนใหญ่ เพราะไม่สามารถซื้อสัตว์จากแหล่งอื่นได้ จึงจำเป็นต้องแปรรูปเนื้อสัตว์ในปริมาณน้อย และมีต้นทุนการผลิตสูงขึ้น

                ปี 2553 ราคาเนื้อสัตว์ชำแหละเพิ่มขึ้นถึง 20% ซึ่งส่งผลให้เนื้อสัตว์แช่เย็นในรัสเซียไม่สามารถแข่งขันกับเนื้อสัตว์แช่แข็งนำเข้าได้

                ทั้งนี้ รัฐบาลรัสเซียตัดสินใจเพิ่มภาษีนำเข้าเพื่อหวังให้การขาดตลาดของเนื้อสัตว์นำเข้าจะช่วยกระตุ้นการพัฒนาฟาร์มปศุสัตว์ในรัสเซียได้
 
ที่มา: Meat International

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?