TH EN
A A A

เนปาลผวาไข้หวัดนกระบาด

31 มีนาคม 2553   
                การระบาดโรคไข้หวัดนกใน 4 พื้นที่ของเขตปกครอง Banke เนปาล ทำให้มีสัตว์ปีกตายไม่ต่ำกว่า 50 ตัวนับจนปัจจุบัน โดยตัวอย่างเป็ดและไก่ที่ตายถูกนำไปทดสอบในห้องปฏิบัติการกลางในกรุงกาฐมาณฑุตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2553 หลังพบสัตว์ปีกตายเป็นจำนวนมาก และได้รับการยืนยันแล้วว่าสัตว์ปีกเหล่านี้ตายจากเชื้อดังกล่าวจริง โดยชาวบ้านในพื้นที่กลัวไข้หวัดนกจะแพร่ไปสู่คน

               ทั้งนี้ การทำลายสัตว์ปีกในพื้นที่เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2553 และมาตรการป้องกันไข้หวัดนกยังมีผลกับเขตการปกครอง Bardiya ซึ่งติดกับเขตปกครอง Banke อีกด้วย
 
ที่มา : The Himalayan Times

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?