TH EN
A A A

กรมประมงเร่งจดทะเบียนเรือรับ IUU สหภาพยุโรป

26 มีนาคม 2553   
                กรมประมงเร่งจดทะเบียนเรือประมงไทย เพื่อเข้าระบบ IUU ป้องกันการทำประมงที่ผิดกฎหมายแล้วกว่า 1,000 ลำ เพื่อออกใบรับรองการจับสัตว์น้ำเข้าสหภาพยุโรป ตั้งเป้าปีนี้จะรับจดไม่ต่ำกว่า 7,000 ลำ
 
                ดร.สมหญิง เปี่ยมสมบูรณ์ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า ไทยส่งออกสินค้าประมงไปตลาดสหภาพยุโรปเฉลี่ยปีละ 36,000 ล้านบาท สินค้าหลักคือทูน่ากระป๋องมูลค่ากว่า 10,000 ล้านบาท ที่เหลือเป็นกุ้งและผลิตภัณฑ์ หมึกสดและหมึกแปรรูป ส่วนสินค้าที่จับโดยเรือประมงไทย คิดเป็นสัดส่วนเพียง 30-40% ของยอดการส่งออกทั้งหมด ทั้งนี้ สหภาพยุโรปบังคับใช้กฎระเบียบว่าด้วยการป้องกัน ต่อต้านและขจัดการทำประมงที่ผิดกฎหมาย (IUU) ตั้งแต่ 1 มกราคม 2553 เป็นต้นไป ปรากฏว่ามีเรือประมงขนาดใหญ่เข้ามาจดทะเบียนกับกรมประมงเพื่อเข้าสู่ระบบ IUU กว่า 1,000 ลำ ส่วนเรือประมงรวนอุน/อวนลาก ซึ่งใช้เครื่องมือที่ทำลายทรัพยากรสัตว์น้ำทางทะเลที่ผิดกฎระเบียบ IUU นั้นกรมประมงไม่รับจดจนกว่าจะเปลี่ยนอุปกรณ์การทำประมงให้ถูกต้อง
 
                ดร.สมหญิง กล่าวเพิ่มเติมว่า อุปสรรคในการผลักดันเรือประมงไทยเข้าสู่ IUU ได้แก่
 
                1) กลัวการถูกเรียกเก็บภาษีเนื่องจากเกรงว่ากรมประมงจะนำรายละเอียดการกรอกแบบฟอร์มที่เรียกว่า “ล็อกบุ๊ก” ซึ่งระบุปริมาณสัตว์น้ำที่จับได้ไปให้กรมสรรพากรเพื่อเรียกเก็บภาษี ทั้งนี้ กรมประมงได้สร้างความเข้าใจว่าข้อมูลล็อกบุ๊กเป็นความลับส่วนตัวที่กรมประมงจะไม่นำไปเผยแพร่
 
                2) เรือประมงชายฝั่งขนาดเล็กจำนวนมากยังไม่มีการจดทะเบียนเพราะในอดีตกรมเจ้าท่าไม่รับจดทะเบียนเรือที่มีความยาวต่ำกว่า 14 เมตร ดังนั้นกรมประมงจึงร่วมกับกรมเจ้าท่าจัดทำโครงการ Mobile Unit เพื่อออกให้บริการรับจดทะเบียนเรือและอาชญาบัตรทำประมง
 
                โดยนำร่องที่จ.ชลบุรีเป็นแห่งแรก ปรากฏว่ามีเรือประมงขนาดเล็กมาใช้บริการแล้วกว่า 100 ลำ และจะขยายพื้นที่การให้บริการไปตามจังหวัดต่างๆ แถบชายฝั่งทะเล คาดว่าภายในเดือนกันยายนนี้จะมีเรือประมงขนาดเล็กเข้ามาจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 7,000 ลำ และหากเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ภายในปี 2556 จะมีเรือประมงไทยเข้าสู่ระบบได้กว่า 40,000 ลำ
 
 
 
 
 
ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?