TH EN
A A A

บาห์เรนเตรียมประกาศข้อกำหนดผลิตภัณฑ์หมากฝรั่ง

19 มีนาคม 2553   
                เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 บาห์เรนประกาศแจ้งเวียนประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) เรื่องร่างข้อกำหนดทางเทคนิคภาคบังคับสำหรับหมากฝรั่งของ Gulf standard GSO ภายใต้มาตราที่ 7.1 และ 8 เรื่องการบรรจุ และติดฉลาก โดยมีสาระสำคัญดังนี้
 
                ·  ผลิตภัณฑ์หมากฝรั่งต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่ถูกสุขอนามัย สะอาด ปิดสนิทและกันความชื้น และไม่ทำให้ลักษณะของผลิตภัณฑ์เปลี่ยนไป
 
                ·  บนฉลากของผลิตภัณฑ์ต้องมีการระบุวันผลิตและวันหมดอายุ
 
                ·  หากมีส่วนผสมของสารให้ความหวาน (Sweetener)  ต้องระบุบนข้างชื่อผลิตภัณฑ์ด้วยว่า “สารทดแทนน้ำตาล (Sugar Substitutes)”
 
                ·  หากผลิตภัณฑ์มีส่วนผสมของน้ำตาลและสารให้ความหวาน ต้องระบุชนิดของสารให้ความหวานตามธรรมชาติ/สังเคราะห์ข้างชื่อผลิตภัณฑ์ และในรายชื่อส่วนผสม
 
                ·  หากผลิตภัณฑ์มีส่วนผสมของ Aspartame ต้องระบุคำเตือนบนฉลากว่า ไม่ควรใช้กับผู้ป่วยโรค Phenylketonurics
 
                ·  หากผลิตภัณฑ์มีส่วนผสมของ Sacaharin ต้องระบุคำเตือนบนฉลากว่า การบริโภคผลิตภัณฑ์อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 
                ·  หากผลิตภัณฑ์มีส่วนผสมของสารให้ความหวานแทนน้ำตาลที่มีคุณค่าทางโภชนาการ (Nutritional sweetener)  ต้องระบุคำเตือนบนฉลากว่า การบริโภคผลิตภัณฑ์เกินกว่าค่ากำหนดทำให้เกิดโรคท้องร่วง
ทั้งนี้ บาห์เรนเปิดรับฟังความคิดเห็นจนถึงวันที่ 25 เมษายน 2553
 
 
 
 
ที่มา : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?