TH EN
A A A

เตือนเกษตรกรซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปลอม ไร้ที่มา เจอปัญหาข้าววัชพืชระบาด

20 มิถุนายน 2549   

               สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่าขณะนี้สถานการร์การระบาดของข้าววัชพืชได้ระบาดเพิ่มขึ้นจาก 5 แสนไร่ในปี 2548 เป็น 1 ล้านไร่ในปี 2549 สาเหตุสำคัญเนื่องมาจากการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีการปลอมปนของเมล็ดข้าววัชพืช เนื่องจากในท้องตลาดมีการจำหน่าย ข้าวถุงขาว ซึ่งไม่มีการระบุที่มาของพันธุ์ข้าวมาจากที่ไหนและเป็นพันธุ์ที่ตรงกับที่โฆษณาไว้หรือไม่ นอกจากนี้ปัญหายังเกิดจากไม่มีการทำความสะอาดรถเก็บเกี่ยวข้าวและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมดิน

>               วิธีการป้องกันที่ง่ายและเกษตรกรสามารถทำได้ทันทีคือ รีบถอนต้นข้าววัชพืชทันที่ก่อนที่จะออกดอกติดเมล็ด ซึ่งเกษตรกรบางรายที่ประสบปัญหานี้ตัดสินใจใช้วิธีใช้สารกำจัดวัชพืชพ่นทั้งแปลงเพื่อทำลายเมล็ดข้าววัชพืชก่อนที่จะร่วงสะสมในแปลงและลุกลามไปยังแปลงอื่นและพื้นที่อื่นต่อไป จึงขอให้เกษตรกรให้ความระมัดระวัง ควบคุมข้าววัชพืชในแปลง และในพื้นที่ใดที่มีการระบาดของข้าววัชพืชนั้นเกษตกรที่จะเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ใช้ปลูกในฤดูเพาะปลูกต่อไปนั้นขอให้ระมัดระวังตรวจสอบมิให้มีเมล็ดข้าววัชพืชปะปนโดยเด็ดขาด

อัลบั้มภาพ

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?