TH EN
A A A

เบลเยี่ยมออกใบรับรองฮาลาลเป็นครั้งแรกในอียู

15 มีนาคม 2553   
              เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553 หอการค้าแห่งกรุงบรัสเซลส์ (BECI) ได้ออกใบรับรองฮาลาลเป็นครั้งแรกในสหภาพยุโรป เพื่อเป็นการสนับสนุนการส่งออกอาหารฮาลาล โดยเฉพาะกลุ่มประเทศสมาชิก OIC โดยผลิตภัณฑ์แรกที่ได้รับการรับรองเป็นเครื่องดื่มยี่ห้อ Nigh Orient จากเมือง Liege ซึ่งผลิตจากองุ่นปราศจากแอลกอฮอล์ และมุ่งทำตลาดมุสลิมโดยเฉพาะ 
 
             ทั้งนี้ บริษัทใดที่ต้องการขอใบรับรองฮาลาลจะต้องยื่นใบคำร้อง และเมื่อผ่านกระบวนการตรวจประเมินเบื้องต้น อิหม่านจะมาตรวจสอบที่สายการผลิตเพื่อดูความเหมาะสมในการรับรองผลิตภัณฑ์อีกครั้ง
 
             การออกใบรับรองฮาลาลสำหรับเมืองใหญ่ เช่นกรุงบรัซเซลส์ ซึ่งมีประชากรบริโภคอาหารฮาลาลถึง 17 % เป็นการรองรับตลาดอาหารฮาลาลที่ขยายตัวขึ้น เนื่องจากอาหารฮาลาลนั้นถูกนำไปใช้ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบที่ปรุงแต่งสำหรับร้านอาหาร หรือซูเปอร์มาร์เก็ต เป็นต้น
 
ที่มา : Halal Focus

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?