TH EN
A A A

ฟิลิปปินส์ประกาศยกเลิกนำเข้าเนื้อสัตว์ และกระดูกป่นจากสหรัฐชั่วคราว

4 มีนาคม 2553    4816 ครั้ง
                เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2553 ฟิลิปปินส์แจ้งเวียนสมาชิก WTO ว่าประกาศยกเลิกนำเข้าเนื้อสัตว์และกระดูกป่นจากสหรัฐฯ ชั่วคราว เพื่อป้องกันโรคสัตว์ ตามที่มีประกาศจากองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE)

                ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2553
 
ที่มา : มกอช.
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?