TH EN
A A A

นิวซีแลนด์ประกาศมาตรฐานด้านอนามัยสำหรับการนำเข้าองุ่นจากจีน

4 มีนาคม 2553   
                เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2553 นิวซีแลนด์แจ้งเวียนแก่สมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) เรื่องมาตรฐานด้านอนามัยสำหรับการนำเข้าองุ่น (Vitis vinifera) จากจีน โดยเปิดรับฟังความคิดเห็นวันสุดท้ายวันที่ 19 มกราคม 2553

                ทั้งนี้ มาตรฐานดังกล่าว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2553
 
ที่มา : มกอช

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?