TH EN
A A A

สเปนกำหนดโควตาจับปลาหมึกรายวัน

2 มีนาคม 2553    4833 ครั้ง
                สภากิจการทางทะเล (Council of marine affairs) ของแคว้นกาลิเซีย ประเทศสเปน ออกข้อกำหนดว่าด้วย การจับปลาหมึกรายวัน โดยในช่วงเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ให้จับปลาหมึกได้ในเวลา 6.00 – 16.00 น. 30 กิโลกรัมต่อลำต่อวัน ทั้งนี้ สามารถเพิ่มปริมาณได้ 30 กิโลกรัมต่อลูกเรือ 1 คน แต่รวมทั้งหมดไม่เกิน 180 กิโลกรัม และเมื่อพ้นช่วงเดือนดังกล่าว สามารถจับปลาหมึกได้ 50 กิโลกรัมต่อลำต่อวัน และเพิ่มปริมาณได้ 50 กิโลกรัมต่อลูกเรือ 1 คน แต่รวมทั้งหมดไม่เกิน 300 กิโลกรัม

                ในขณะที่นาย Jose Manuel Rosas ผู้อุปถัมภ์รายใหญ่ของสมาคม Bueu ซึ่งเป็นท่าปลาหมึกที่สำคัญของแคว้นกาลิเซีย ได้กล่าวว่า ปัจจุบันไม่ค่อยพบเรือที่สามารถบรรทุกลูกเรือมากกว่า 2-3 คน ทำให้การจับปลาตามที่ระบุไว้ 180 กิโลกรัมในช่วงหน้าร้อนและ 300 กิโลกรัมในช่วงหน้าหนาวทำได้ยาก

                การกำหนดโควตานี้ เนื่องมาจากปัญหาราคาปลาหมึกตกต่ำอย่างรวดเร็ว จึงมีการกำหนดปริมาณสูงสุดของปลาหมึกที่จับได้ต่อวัน เพื่อช่วยให้ราคาของปลาหมึกคงที่ และให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนช่วยฟื้นฟูทรัพยากร
 
ที่มา: FIS

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?