TH EN
A A A

สถานการณ์เชื้อ H5N1 ในพม่า

26 กุมภาพันธ์ 2553    4819 ครั้ง
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553 พม่าแจ้งต่อองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ถึงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไข้หวัดนก H5N1 ชนิดรุนแรง (HPAI) สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 พม่าได้ตรวจพบของเชื้อ HPAI ในฝูงสัตว์ปีกของเมือง Mingalardon จังหวัด Yangon โดยได้ทำลาย ไก่ 121 ตัว และ เป็ด 5 ตัวติดเชื้อนี้ เรียบร้อยแล้ว ที่มา: The Poultry Site

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?