TH EN
A A A

มะกันปรับปรุงเกษตรอินทรีย์

23 กุมภาพันธ์ 2553   
                USDA จัดทำระเบียบเกษตรอินทรีย์ให้รัดกุมและเข้มงวดมากขึ้น โดยกฎหมายฉบับนี้จะบังคับใช้กับผู้ผลิตเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ที่มาจากนมอินทรีย์ ซึ่งกำหนดให้ปล่อยสัตว์ในทุ่งหญ้าอย่างน้อย 120 วัน และกำหนดให้อาหารสัตว์ต้องเป็นหญ้าอย่างน้อย 30%

                ในกฎหมายฉบับเดิมได้กำหนดไว้เพียงว่าให้ปล่อยสัตว์ในทุ่งหญ้า (Access to pasture) ทำให้เกิดช่องโหว่ง ซึ่งสัตว์ที่มาจากผู้ผลิตรายใหญ่เท่านั้นที่จะเป็นสัตว์อินทรีย์ได้

                Mark Kastel นักวิเคราะห์นโยบายด้านเกษตรกรรมอาวุโสประจำสถาบัน Wisconsin-based Cornucopia กล่าวว่า ผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์เรียกร้องให้รัฐจัดทำกฎหมายที่เข้มงวดมา 10 กว่าปีแล้ว เนื่องจากมีนมอินทรีย์ที่ผลิตจากฟาร์มที่ไม่ได้มาตรฐานปริมาณมากหลั่งไหลเข้ามาในตลาด และสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ผลิตนมที่ได้มาตรฐาน โดย Colorado’s Aurora Oraganic Dairy ซึ่งเป็นบริษัทผลิตผลิตภัณฑ์ที่มาจากนมอินทรีย์ขนาดใหญ่และมีกว่า 15, 000 ตัว มีทุ่งหญ้ากว่า 4,400 เอเคอร์ ได้ให้การสนับสนุนการเรียกร้องนี้

                ทั้งนี้ กฎหมายฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ในเดือนมิถุนายน 2553 และให้เวลาเปลี่ยนผ่านแก่ผู้ผลิต 1 ปี
 
ที่มา: Agriculture.einnews

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?