TH EN
A A A

สถานการณ์โรคระบาดในสัตว์เอเชีย

22 กุมภาพันธ์ 2553    4845 ครั้ง
                เกาหลีใต้และไต้หวันพบเชื้อไข้หวัดนกชนิดไม่รุนแรง (LPAI) ระบาด ทำให้เป็ดในเกาหลีใต้ติดเชื้อกว่า 26,000 ตัว และทำให้ไก่ในไต้หวันตาย 7,000 ตัว นอกจากนี้ ยังพบโรคปากและเท้าเปื่อยในฟาร์มปศุสัตว์แห่งหนึ่งในทางตอนเหนือของกรุงโซล เกาหลีใต้ จึงทำให้รัฐบาลฟิลิปปินส์ห้ามนำเข้าเนื้อสุกร เนื้อสัตว์ปีก และสัตว์ปีกมีชีวิตจากเกาหลีใต้ ห้ามนำเข้าสัตว์ปีก และสัตว์ปีกมีชีวิตจากไต้หวัน ในวันที่ 5 และ 26 มกราคม 2553 ตามลำดับ
 
                ในขณะเดียวกัน รัฐบาลเวียดนามได้สั่งทำลายสัตว์ปีกถึง 14,000 ตัว ภายหลังรายงานระบุเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2553 ว่าพบสัตว์ปีกติดเชื้อไข้หวัดนก 3,600 ตัว ทั้งนี้ การตัดสินใจดังกล่าวก็เพื่อยับยั้งมิให้เกิดการระบาดของเชื้อ H5N1 ในช่วงเทศตรุษจีนซึ่งมีการเคลื่อนย้ายและฆ่าสัตว์ปีกซึ่งถือเป็นอาหารยอดนิยม
 
 
ที่มา : Taiwan biz และ AFP

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?