TH EN
A A A

คอสตาริกาทิ้งไต้หวันทำ FTA กับจีน

15 กุมภาพันธ์ 2553   
                ข้อตกลง FTA ระหว่างจีนและคอสตาริกาใกล้เสร็จเรียบร้อยแล้ว และเตรียมลงนามภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2553 นี้ หลังคอสตาริกายุติการผูกขาดการค้ากับไต้หวันที่มีมายาวนาน ข้อตกลงดังกล่าวจะทำให้เนื้อสัตว์และอาหารจากคอสตาริกาได้รับการยกเว้นภาษีในการนำเข้ามายังประเทศจีน เป็นการเปิดโอกาสให้ธุรกิจการส่งออกสินค้าจากคอสตาริกาไปยังจีนขยายตัวอย่างรวดเร็วและช่วยเพิ่มการลงทุน ซึ่งจีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่เป็นอันดับ 2 ของคอสตาริการองจากสหรัฐฯ ข้อตกลงดังกล่าวใช้ระยะเวลาในการเจรจามากกว่า 1 ปี

                ทั้งนี้ อเมริกากลางเป็นกลุ่มคู่ค้าที่สำคัญของไต้หวัน ซึ่งไต้หวันได้เซ็นสัญญา FTA ที่คล้ายกันนี้กับประเทศเพื่อนบ้านส่วนใหญ่ของคอสตาริกาแล้ว อย่างไรก็ดี จีนถือว่าไต้หวันเป็นเพียงมณฑลหนึ่งที่รอการรวมกับจีนเท่านั้น

                อนึ่ง FTA ระหว่างจีนกับ 10 ประเทศของอาเซียนเพิ่งมีผลบังคับใช้ไปเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2553 ที่ผ่านมา ในส่วนทวีปละตินอเมริกาจีนได้ทำการค้ากับชิลีและเปรูที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์
 
ที่มา: Meat International

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?