TH EN
A A A

ปริมาณเนื้อวัวออสซี่เพิ่ม

11 กุมภาพันธ์ 2553   
                ในเดือนธันวาคม 2552 ปริมาณการผลิตเนื้อวัวออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 4.4% หรือ 169, 970 ตัน และเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี 2551 ปริมาณเดือนวัวเพิ่มขึ้นถึง 4.7% ทั้งนี้ ออสเตรเลียถือเป็นประเทศผู้ส่งออกเนื้อวัวรายใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากบราซิล
 
ที่มา: Meat Trade News Daily

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?