TH EN
A A A

จีนตั้งภาษีขัดขวางนำเข้าเนื้อไก่มะกัน

11 กุมภาพันธ์ 2553   
                รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์จีน เปิดเผยว่า จีนจะเรียกเก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาด (AD) เบื้องต้นกับเนื้อไก่นำเข้าจากสหรัฐฯ ที่อัตราภาษี 43.1% ถึง 105.4% หลังตรวจสอบอย่างเป็นทางการและพบว่ามีเนื้อไก่สหรัฐฯ วางจำหน่ายในราคาถูกในตลาดจีนเป็นจำนวนมาก

                แม้ว่าปีกและขาไก่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีราคาต่ำในตลาดเนื้อสัตว์สหรัฐฯ แต่กับจีนแล้วผลิตภัณฑ์ดังกล่าวถือเป็นอาหารที่มีราคาแพง ดังนั้น ผู้ประกอบการสหรัฐฯ หลายรายจะถือว่าจีนเป็นตลาดที่สร้างกำไรให้กับบริษัท

                ทั้งนี้ บริษัทส่งออกที่มีสหรัฐฯ เป็นผู้ลงทุนหลักได้ยื่นอุทธรณ์ในกรณีภาษี AD และวิ่งเต้นกับจีนเพื่อให้บริษัทต้องจ่ายภาษีในอัตราที่ต่ำที่สุด (43.1% - 80.5%) ส่วนบริษัทที่ไม่ได้ยื่นอุธรณ์จะต้องจ่ายภาษี 105.8%

                ทั้งนี้ จีนจะเริ่มต้นเก็บภาษี AD ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2553 ซึ่งจะไม่ทำให้ราคาเนื้อไก่สูงขึ้นในช่วงเทศกาลตรุษจีน
 
ที่มา: The Meat Site

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?