TH EN
A A A

Heinz เรียกคืนอาหารเด็ก

11 กุมภาพันธ์ 2553   
                 Heinz เรียกคืนอาหารเด็กในสหราชอาณาจักร และไอร์แลนด์ เนื่องจากพบว่าปนเปื้อนพลาสติกชิ้นเล็กที่ทำให้เกิดการสำลักได้ โดยเรียกคืนอาหารเด็ก Fruity Custard Medley จำนวน 1,500 ถ้วย ที่หมดอายุวันที่ 3 พฤศจิกายน 2553 หมายเลขผลิตภัณฑ์ที่ 7318 และมีปริมาณบรรจุ 4?100 กรัม พร้อมทั้งลงประกาศในหนังสือพิมพ์หลายฉบับเพื่อแจ้งผู้บริโภคเต็มหน้า
 
ที่มา : Food Production Daily

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?