TH EN
A A A

พม่าเร่งปรับปรุงคุณภาพข้าว

8 กุมภาพันธ์ 2553   

                คณะกรรมการอาหารและยาของกานาได้ปฏิเสธซื้อข้าวจำนวน 15,000 กระสอบจากพม่า โดยให้เหตุผลว่า ข้าวพม่าไม่เหมาะสำหรับการบริโภคเนื่องจากมีตัวมอด และกลิ่นไม่พึงประสงค์ทำให้ต้องปรับปรุงคุณภาพของข้าว ซึ่งเป็นหนึ่งในสินค้าออกหลักของประเทศ ทั้งนี้ นายโม ออง จ่อ สมาชิกในคณะกรรมการกลางของสมาคมอุตสาหกรรมข้าวพม่า และเป็นเลขาธิการสมาคมข้าวพม่ากล่าวว่า การปฏิเสธซื้อข้าวพม่าของกานาครั้งนี้คือ สัญญาณเตือนสำหรับอุตสาหกรรมข้าวในท้องถิ่นในฐานะที่แอฟริกาเป็นตลาดส่งออกสำคัญของข้าวพม่า

 

ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?