TH EN
A A A

ไอร์แลนด์ส่งออกเนื้อสุกรไปรัสเซียได้อีกครั้ง

5 กุมภาพันธ์ 2553   
             เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2553 นาย Brendan Smith รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและอาหารไอร์แลนด์ เปิดเผยว่า รัสเซียอนุญาตให้นำเข้าเนื้อสุกรไอร์แลนด์มายังรัสเซียได้อีกครั้ง หลังจากถูกห้ามนำเข้ามาเป็นเวลา 14 เดือน เนื่องจากตรวจพบสารไดออกซิน ทั้งนี้ อันเนื่องมาจากความร่วมมือของกระทรวงเกษตรและอาหารไอร์แลนด์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารไอร์แลนด์ (Bord Bia) และสถานทูตไอร์แลนด์ในกรุงมอสโคในการแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง ทำให้รัสเซียมั่นใจในมาตรการการควบคุมความปลอดภัยอาหารของไอร์แลนด์อีกครั้ง
 
             อนึ่ง การส่งออกเนื้อสุกรของไอร์แลนด์ลดลง 15% โดยในปี 2552 มีมูลค่าการส่งออกเพียง 290 ล้านยูโร เมื่อเทียบกับปี 2551 ที่มีมูลค่าถึง 343 ล้านยูโร ซึ่งการเรียกคืนผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรทุกชนิด เนื่องจากตรวจพบการปนเปื้อนสารไดออกซินในอาหารสัตว์ซึ่งมาจากเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า ทำให้ต้องเสียค่าชดเชยเป็นเงินถึง 100 ล้านยูโร
 
ที่มา : The Pig Site

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?