TH EN
A A A

สหราชอาณาจักรรณรงค์อาหารปลอดภัย

3 กุมภาพันธ์ 2553   
                สำนักงานมาตรฐานอาหาร (Food Standards Agency) สหราชอาณาจักรจัดทำโครงการรณรงค์อาหารปลอดภัย โดยจะรณรงค์จนถึงวันที่ 1 มีนาคม 2553 หลายรูปแบบ เช่น โปสเตอร์ สื่อโฆษณาเพื่อการค้า วิทยุ และอินเตอร์เน็ต โดยเน้นธุรกิจที่จำหน่ายอาหารไปยังผู้บริโภคโดยตรง เช่น ร้านอาหาร อาหารห่อกลับบ้าน ร้านกาแฟ โดยมีหลายโครงการ ได้แก่ โครงการ Safer food, better business เพื่อใช้ในอังกฤษและเวลส์ โครงการ CookSafe and RetailSafe เพื่อใช้ในสก็อตแลนด์ รวมทั้งโครงการ Safe catering ที่ใช้ในไอร์แลนด์เหนือ ทั้งนี้ คาดว่าโครงการเหล่านี้จะเป็นเครื่องมือนำไปสู่การจัดการอาหารปลอดภัยให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร และให้ข้อมูลผู้บริโภคเกี่ยวกับอาหารที่ถูกสุขอนามัยและได้มาตรฐาน
 
 
 
 
 
ที่มา : FSA

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?