TH EN
A A A

เปิดศูนย์บริการฮาลาลครบวงจร

3 กุมภาพันธ์ 2553   
               
นายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายภาคใต้กล่าวว่า ขณะนี้ได้เปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จแบบครบวงจรอาหารฮาลาลที่ตำบลน้ำบ่อ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี โดยศูนย์แห่งนี้จะทำหน้าที่ดำเนินการอนุมัติการใช้เครื่องหมายฮาลาล การอนุญาตต่างๆ ในจุดเดียว การวิจัยและพัฒนาอาหารฮาลาล ตลอดจนการบริการด้านสิ่งแวดล้อม การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร นอกจากนี้ยังใช้เป็นจุดบริการห้องแสดงสินค้าศูนย์แสดงนิทรรศการ บริการเครื่องจักรอุปกรณ์สำหรับผลิต และบรรจุภัณฑ์อาหารฮาลาล เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาลของวิสาหกิจชุมชนให้ได้มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับของตลาดผู้บริโภคของชาวมุสลิมทั่วโลก
 
ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?