TH EN
A A A

อียูแก้เกณฑ์ทดสอบน้ำมันเมล็ดทานตะวันยูเครน

3 กุมภาพันธ์ 2553   
              สหภาพยุโรปแจ้งเวียนต่อสมาชิก WTO เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2552 เรื่องการแก้ไขเกณฑ์การทดสอบน้ำมันดิบและน้ำมันเมล็ดทานตะวันที่มีถิ่นกำเนิดหรือนำเข้าจากยูเครน โดยเปลี่ยนเป็นการทดสอบแบบสุ่มตรวจที่ด่านนำเข้า และกำหนดค่าน้ำมันแร่ที่ 50 mg/kg เท่านั้น ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2552
 
ที่มา : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?