TH EN
A A A

มาเลเซียอาจเป็นผู้นำผลิตวัคซีนรายใหญ่ของโลก

27 มกราคม 2553   
                นาย Mukhriz Mahathir รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า มาเลเซียมีศักยภาพในการเป็นผู้ผลิตวัคซีนฮาลาลรายใหญ่ของโลก ซึ่งวัคซีนนี้จะช่วยพัฒนาสาธารณสุขในประเทศมุสลิม
 
               ปัจจุบัน วัคซีนดังกล่าวผลิตและจำหน่ายในประเทศที่ไม่ใช่มุสลิมซึ่งได้รับการตอบรับ ที่ดีมาก ดังนั้น ถ้ามาเลเซียสามารถผลิตได้เอง จะช่วยตอบสนองความต้องการของภูมิภาคเอเชียได้
 
ที่มา : Halal Focus

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?