TH EN
A A A

รัสเซียจำกัดการนำเข้าเนื้อวัวมะกัน

21 มกราคม 2553    4821 ครั้ง
                ในปี 2553 รัสเซียได้ออกมาประกาศว่า ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 เป็นต้นไปอาจจะเข้มงวดการนำเข้าเนื้อวัวสหรัฐฯ ที่ไม่ได้มาตรฐานสุขอนามัยสัตว์ของรัสเซีย

                เมื่อปีที่ผ่านมา รัสเซียได้เข้มงวดกับคุณภาพของเนื้อสัตว์นำเข้าของสหรัฐฯ มากขึ้น โดยเมื่อเดือนธันวาคม 2552  รัสเซียได้ระงับการนำเข้าเนื้อสุกรสหรัฐฯ เกือบทั้งหมด หลังพบว่าปนเปื้อนเชื้อ Salmonella และยาปฏิชีวนะ Oxytetracycline ต่อมาในวันที่ 1 มกราคม 2553 รัสเซียได้ห้ามนำเข้าเนื้อสัตว์ปีกสหรัฐฯ เนื่องมาจากเนื้อสัตว์ปีกดังกล่าวใช้วิธีการลดเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีกโดยการล้างด้วยคลอรีน

                อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์เชื่อว่า การจำกัดดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการเนื้อวัวสหรัฐฯ เนื่องจากในปัจจุบันสหรัฐฯ ส่งออกเนื้อวัวไปรัสเซียเพียงเล็กน้อย เมื่อเทียบกับปริมาณการส่งออกเนื้อวัวทั้งหมดของสหรัฐฯ โดยในปี 2551 สหรัฐฯ ส่งเนื้อวัวไปรัสเซียเป็นมูลค่าเพียง 95 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
 
ที่มา: Meat International

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?