TH EN
A A A

M&S จับมือ WWF รณรงค์บริโภคปลาอย่างยั่งยืน

21 มกราคม 2553    4812 ครั้ง
                ซูเปอร์มาร์เก็ตมาร์กแอนสเปนเซอร์ (M&S) เซ็นสัญญาร่วมกับกองทุนสัตว์ป่าโลก (WWF) เพื่อรณรงค์การทำประมงอย่างยั่งยืน

                มาร์กแอนสเปนเซอร์ (M&S) มีนโยบายทำการประมงอย่างยั่งยืนมาเป็นเวลากว่า 10 ปีแล้ว โดยต้องการจำหน่ายปลาที่มาจากแหล่งที่ยั่งยืนเท่านั้นภายในปี 2555 และผ่านมา 5 ปีแล้วที่ M&S เข้าร่วมโครงการของกองทุนสัตว์ป่าโลก (WWF) ซึ่งจัดทำโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม Plan A ขึ้น ตั้งแต่ปี 2550 โดยได้คะแนน 100 คะแนนในการร่วมลดปริมาณคาร์บอนผ่านกิจกรรมคาร์บอนฟุตพริ้นต์ นอกจากนั้น ยังเพิ่มการใช้วัตถุดิบที่ยั่งยืนภายในปี 2555 นอกจากนี้ M&S ได้ร่วมโครงการฟื้นฟูทะเลทางตอนเหนือของ WWF โดยช่วยเพิ่มจำนวนประชากรปลาที่ถูกคุกคาม และปกป้องแหล่งที่อยู่อาศัยของปลา อีกทั้งริเริ่มโครงการ “Eat British Fish” เพื่อสนับสนุนให้มีการบริโภคอาหารทะเลของสหราชอาณาจักรมากขึ้น ควบคู่ไปกับการให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม โดยให้เลือกรับประทานปลาที่มาจากแหล่งที่ยั่งยืนและอาหารทะเลท้องถิ่น

                นอกจากนี้ M&S ยังเข้าร่วมโครงการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนร่วมกับอีกหลายบริษัท อาทิ Sainsbury’s Unilever เป็นต้น และมีโครงการที่จะผลิตบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
 
ที่มา :FIS

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?