TH EN
A A A

“ตังเก-โรงงานห้องเย็น"ยอมรับยังไม่พร้อมรับ IUU 100%

18 มกราคม 2553    4820 ครั้ง
               เรือประมง-ห้องเย็น เตรียมพร้อมรับมือระเบียบใหม่ของสหภาพยุโรป IUU หรือการป้องกัน/ต่อต้านการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2553 ที่ผ่านมา โดยยอมรับเบื้องต้นอาจมีปัญหาขลุกขลักบ้างเพราะเป็นเรื่องใหม่
 
              นายมานะ ศรีพิทักษ์ ประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ได้กล่าวว่า ทางสมาคมได้ร่วมมือกับกรมประมงให้ความรู้กับชาวประมง อาทิเช่น การกรอกแบบฟอร์มที่เรียกว่า ล็อกบุ๊ค ระบุปริมาณสัตว์น้ำ-ตำแหน่งที่จับได้ ซึ่งไม่เป็นปัญหากับเรือประมงขนาดใหญ่-กลางเพราะปฏิบัติอยู่แล้ว แต่อาจเป็นปัญหาบ้างกับเรือประมงขนาดเล็ก
 
              ในขณะที่นายผณิศวร ชำนาญเวช นายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย กล่าวถึงความเตรียมพร้อมว่าได้ร่วมกับกรมประมงจัดสัมมนาให้ความรู้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารแช่เยือกแข็ง ตั้งแต่ระดับต้นน้ำ-ปลายน้ำตั้งแต่ปี 2552 แต่ยังมีอุปสรรคในการปฏิบัติตาม IUU หลายด้าน ทั้งนี้ ผู้ประกอบการเรือประมงรายย่อยยังไม่ค่อยมีความเข้าใจในกฎระเบียบใหม่ว่าต้องเตรียมข้อมูลและเอกสารหลายอย่างเพื่อกรอกแบบฟอร์มให้โรงงานที่รับซื้อวัตถุดิบเหมือนระบบการตรวจสอบย้อนกลับ โดยคาดว่าจะพร้อม 100% ภายในเดือนมีนาคม 2553 อย่างไรก็ดี อุปสรรคจากการปฏิบัติตามกฎ IUU ไม่เป็นปัญหาต่อการส่งออกอาหารแช่เยือกแข็งในไตรมาศแรกของปี 2553

             โดยก่อนหน้านี้ กรมประมงได้ออก 6 มาตรการเพื่อรองรับกฎ IUU อาทิเช่น การตรวจรับรองสัตว์น้ำขึ้นท่าและการออกใบรับรองการจับสัตว์น้ำ การควบคุมการทำประมงให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ IUU การปรับปรุงสุขอนามัยเรือประมงและท่าเทียบเรือประมง การตั้งศูนย์ข้อมูลตรวจสอบรับรองการจับสัตว์น้ำ ทั้งในส่วนกลางที่กรมประมง และเครือข่าย 22 จังหวัดชายทะเล การประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามกฎระเบียบ IUU เพื่อให้ภาคเอกชนทั้งหมดรับทราบแนวทางปฏิบัติตามกฎระเบียบ IUU และจัดตั้งศูนย์ประสานงานการออกใบรับรองการจับสัตว์น้ำทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค
 
             ทางกรมประมงยังมีความกังวลในเรื่องการออกใบรับรองการจับสัตว์น้ำ (Catch Certificate) ซึ่งคาดว่ามีมากถึงปีละ 1.5-2 ล้านใบ และท่าเทียบเรือถึง 200 ท่า และการตรวจสอบที่เข้มงวดจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการประมงไทยที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจและเหตุการณ์จากผู้ก่อความไม่สงบทางภาคใต้
 
ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?