TH EN
A A A

ไต้หวันขอเจรจากับมะกันเพื่อหาข้อตกลงที่ไต้หวันห้ามนำเข้าเนื้อวัว

11 มกราคม 2553   
                รัฐบาลไต้หวันกำลังหาทางเปิดการเจรจากับสหรัฐฯ เรื่องการนำเข้าเนื้อวัวสหรัฐฯ อีกครั้งหลังไต้หวันได้แก้ไขกฎหมายความปลอดภัยอาหารเพื่อระงับการนำเข้าผลิตภัณฑ์เนื้อวัวบางประเภทเช่น เนื้อสับและเครื่องในวัวจากประเทศต่างๆ ที่พบรายงานการติดเชื้อวัวบ้าในระยะสิบปีที่ผ่านมา ซึ่งรวมถึงสหรัฐฯ ด้วย โดยการแก้ไขดังกล่าวนับว่าขัดกับข้อตกลงที่ไต้หวันทำกับสหรัฐฯเมื่อเดือนตุลาคม  2552 และอาจทำให้ข้อตกลงบางส่วนถูกยกเลิก
 
                ทั้งนี้ การเปิดเจรจาสามารถเกิดขึ้นได้ทันทีหากรัฐบาลสหรัฐฯยอมรับข้อเรียกร้องของไต้หวัน แต่ถ้าไม่เป็นไปตามนั้น ไต้หวันจำเป็นต้องรอจนกว่าข้อตกลงดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้เป็นเวลา 180 วัน จึงจะสามาถร้องขอให้มีการประชุมหารือได้
 
                อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรีไต้หวันเชื่อว่ารัฐบาลสหรัฐฯ จะไม่คัดค้านเรื่องการห้ามนำเข้าครั้งนี้ เพราะสหรัฐฯ ส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อวัวสองประเภทนี้เพียง 2% จากผลิตภัณฑ์เนื้อวัวที่ส่งออกไปไต้หวันทั้งหมด อย่างไรก็ตาม สหรัฐฯ กลับไม่พอใจที่ไต้หวันไม่ทำตามข้อตกลง และอาจทำให้กระทบกับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศในด้านอื่นๆได้ เช่นการส่งออกอาวุธสหรัฐฯ ไปยังไต้หวัน เป็นต้น
 
 
ที่มา: The China Post

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?