TH EN
A A A

ออสเตรเลียเรียกคืนนมถั่วเหลือง

5 มกราคม 2553   

                สำนักงานมาตรฐานอาหารออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (FSANZ) เตือนประชาชนไม่ให้บริโภคนมถั่วเหลืองตรา Bonsoy รวมทั้งไม่ให้ร้านค้าหรือร้านกาแฟใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

                สืบเนื่องจากมีรายงานพบว่าผู้ใหญ่ 9 คน อายุระหว่าง 29-47 ปี และเด็ก 1 คน มีปัญหาด้านระบบไทรอยด์ หลังบริโภคนมถั่วเหลือง Bonsoy และจากผลทดสอบตัวอย่างของนมถั่วเหลืองดังกล่าว พบว่าเป็นเพียงยี่ห้อเดียวที่มีปริมาณไอโอดีนสูงผิดปกติ ซึ่งนมถั่วเหลืองชนิดนี้มีสาหร่ายทะเล (Kombu) เป็นส่วนประกอบหลัก ดังนั้น เมื่อบริโภคนมถั่วเหลือง Bonsoy เพียง 30 มิลลิลิตร หรือประมาณ 1/8 ถ้วยตวง จะได้รับไอโอดีนในปริมาณที่เกินกว่าค่าที่ร่างกายควรจะได้รับในแต่ละวัน (TDI) ทำให้เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2552 ผู้นำเข้านมถั่วเหลืองชนิดนี้เรียกคืนสินค้าโดยสมัครใจ ทั้งนี้ ผู้ที่บริโภคนมถั่วเหลืองชนิดนี้เป็นเวลานานและรู้สึกผิดปกติควรรีบปรึกษาแพทย์  อย่างไรก็ดี การหยุดบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีไอโอดีนสูง ร่างกายจะสามารถขับไอโอดีนออกไปได้เอง

                อนึ่ง ต่อมไทรอยด์ใช้ไอโอดีนในการสร้างฮอร์โมนไทรอยด์ ซึ่งปริมาณไอโอดีนที่แนะนำให้บริโภคต่อวันคือ 80-150 ไมโครกรัม โดยปริมาณสูงสุดที่สามารถบริโภคได้อย่างปลอดภัยสำหรับเด็กอายุ 1-3 ปีเท่ากับ 200 ไมโครกรัม เด็กอายุ 14 ปี คือ 900 ไมโครกรัม และผู้ใหญ่คือ 1,100 ไมโครกรัม ดังนั้น การบริโภคในปริมาณมากอาจส่งผลเสียต่อต่อมไทรอยด์

ที่มา : Food Safety News

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?