TH EN
A A A

สหรัฐขยายสิทธิจีเอสพีไทยอีก 2 ปี

28 ธันวาคม 2549   

               เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2549 เวปไซด์สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทสไทยได้เผยแพร่ผลการประชุมของสภาคองเกรสสหรัฐ อนุมัติกฎหมายขยายเวลาระบบสิทธิพิเศษทางศุลการ (จีเอสพี) ไปอีก 2 ปี ส่งผลให้ไทยสามารถส่งสินค้าบางประเภทไปสหรัฐฯโดยไม่เสียภาษีจากเดิมสิทธิพิเศษดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมนี้

               ทั้งนี้สภาคองเกรสสหรัฐฯได้ผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกฏหมายฉบับใหญ่เมื่อวันที่ 9 ธันวาคมที่ผ่านมาด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 79 ต่อ 9 โดยกอ่อนหน้านี้สภาผู้แทนได้ผ่านร่างกฎหมายฉบับนี้แล้ว ซูซษฯ ชวาบ ผู้แทนการค้าสหรัฐฯ ระบุว่า รู้สึกยินดีกับการที่สภาคองเกรสให้การสนับสนุนระดับทวิภาคีโดยขยายเวลาจีเอสพีทางการค้าที่ส่งเสริมการพัฒนาการตลาด ตลอดจนช่วยเหลือประเทศที่กำลังพัฒนาทั่งโลกในการขายสินค้าในสหรัฐฯ และช่วยให้ผู้บริโภคชาวอเมริกันมีสินค้าทางการเกษตรและสินค้าอุตสาหกรรมให้เลือกมากมาย

มติชน

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?