TH EN
A A A

เวียดนามริเริ่มผลิตคาร์เวียร์

5 มกราคม 2553    4789 ครั้ง
                บริษัท The Vietnam Sturgeon Company เริ่มผลิตคาร์เวียสดหรือไข่จากปลา Sturgeon    รวมทั้งมี Sturgeon ทั้งตัว และเนื้อแล่ ซึ่งมีไขมันเพียง 11%   รวมทั้งยังมีผลิตภัณฑ์เนื้อ Sturgeon รมควันร้อนและเย็นวางจำหน่ายด้วย
 
                การค้าไข่ปลา Sturgeon (Sturgeon roe) ที่ได้จากธรรมชาติเป็นสิ่งต้องห้ามเนื่องจากเป็นพันธุ์ปลาหายากตามอนุสัญญา ว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศพันธุ์หายากหรือ CITES ดังนั้นจึงมีความพยายามเพาะเลี้ยงปลาชนิดนี้ในหลายประเทศ เช่น สหรัฐฯ แคนาดา รัสเซีย อิหร่าน    ซึ่งเนื้อและไข่ของปลาชนิดนี้มีราคาสูง โดยในปี 2552 ราคาเนื้อปลาที่วางจำหน่ายอยู่ที่ 12.5 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อกิโลกรัม ราคาไข่เท่ากับ 1,500-5,000 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อกิโลกรัม
 
                สำหรับเวียดนามนั้นให้ความสนใจและเริ่มดำเนินการเกี่ยวกับปลาดังกล่าวในปี 2548 โดยสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงที่ 1 เริ่มวิจัย Salmon และ Sturgeon  ในอำเภอ Dai Tu
 
ที่มา: INFOFISH

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?