TH EN
A A A

อาหารฮาลาลและโคเชอร์ขยายตัวสูง

28 ธันวาคม 2549   

               สถาบันตลาดอาหารแห่งสหรัฐฯ และสถาบันเนื้อแห่งสหรัฐฯ ได้ให้ความสำคัญกับตลาดผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ที่เป็นอาหารและโคเชอร์ โดยมีการจัด section เฉพาะในการประชุมประจำปี 2550 เรื่องเนื้อสัตว์ ซึ่งครอบคลุมประเด็นท้าทายของอุตสาหกรรมอาหารโคเชอร์และอาหารฮาลาล การรับรองศักยภาพตลาดที่เติบโตและการเข้าสู่ตลาด

               แนวโน้มตลาดอาหารโคเชอร์และอาหารฮาลาล ซึ่งเป็นอาหารตามความเชื่อทางศาสนาได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยถือเป็น 1 ใน 6 ของแนวโน้มอุตสาหกรรมอาหารที่ขยายตัวอย่างร้อนแรงที่สุดในปีนี้

Worldpoultry

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?