TH EN
A A A

USFDA เปิดสำนักงานในเม็กซิโก

22 ธันวาคม 2552    4816 ครั้ง
           
     สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐ ฯ (USFDA) เปิดสำนักงานใหม่ที่เมืองเม็กซิโกซิตี ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ปรับปรุงความปลอดภัยอาหารในสหรัฐฯ
               
                Margaret A. Hamburg อธิบดีสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐ ฯ กล่าวว่า การเปิดสำนักงานครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของการปรับเปลี่ยนความปลอดภัยของสินค้าตามกลยุทธ์ที่ได้วางไว้ ทางสหรัฐฯ และเม็กซิโกตระหนักดีว่าการป้องกันนั้นเป็นกุญแจสำคัญของกลยุทธ์นี้ โดยสหรัฐฯ นำเข้าผลไม้และผักจากเม็กซิโกปริมาณมากกว่าหนึ่งในสามของปริมาณที่บริโภคทั้งหมด
              
                เจ้าหน้าที่สำนักงานใหญ่ของ USFDA ในสหรัฐฯ จะทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลเม็กซิโกเพื่อทำให้กฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติสอดคล้องกันและจะร่วมกันทำงานในด้านอื่นๆ นอกจากนี้ ทั้ง 2 ประเทศจะแบ่งข้อมูลทางด้านเทคนิคการทดลองใหม่ๆระหว่างกัน
              
                อนึ่ง สำนักงานฯ ที่เม็กซิโกนี้ถือเป็นแห่งที่สามในแถบลาตินอเมริกา ซึ่งเดิมมีกำหนดการจะเปิดดำเนินการตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2552 แล้ว
 
ที่มา : Food navigator - USA

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?