TH EN
A A A

รัสเซียลงทุน 2 พันล้านในการเพาะเลี้ยงสุกร

18 ธันวาคม 2552    4840 ครั้ง

                    

รัสเซียจะลงทุนกว่า 2 พันล้านยูโร ในโครงการพัฒนาการเพาะพันธุ์สุกรภายในประเทศภายใน 2 ปีข้างหน้า ซึ่งคาดว่าจะเป็นการเพิ่มผลผลิตเนื้อสุกรภายในประเทศถึง 30% เมื่อเทียบกับปี 2551 ในขณะที่ปี 2563 รัสเซียจะหยุดการนำเข้าเนื้อสุกรจากต่างประเทศ

                         ตั้งแต่ปี 2535 ปริมาณผลผลิตเนื้อสุกรลดลง 33% โดยในปี 2550 มีปริมาณเหลือ 1.87 ล้านตัน แต่เมื่อปี 2551 ปริมาณผลผลิตก็เพิ่มขึ้นมาเป็น 2.04 ล้านตัน และในปี 2552 มีปริมาณเพิ่มขึ้นถึง 2.2 ล้านตัน

                        ภายในปี 2555 รัสเซียจะมีปริมาณผลผลิตเนื้อสุกรภายในประเทศถึง 2.7 ล้านตัน และปริมาณเนื้อสุกรนำเข้าลดลงเหลือ 14% โดยจะมีปริมาณสุกรภายในประเทศทั้งหมด 23.3 ล้านตัว นอกจากนั้น ภายในปี 2563 ปริมาณผลผลิตเนื้อสุกรเพิ่มขึ้นถึง 3.96 ล้านตัน และมีปริมาณสุกรถึง 35-45 ล้านตัว โดยการติดตั้งเทคโนโลยีใหม่ๆ ในภาคอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสุกรของรัสเซียจะช่วยเพิ่มปริมาณการผลิตเนื้อสุกรได้ถึง 5.6 ล้านตันต่อปี

                       ทั้งนี้ โครงการพัฒนานี้จะจัดทำแผนพัฒนาหลายชุด เช่น การเพาะพันธุ์สุกรที่ให้ผลผลิตสูง การจัดตั้งศูนย์เพาะพันธุ์สุกร และโรงฆ่าสัตว์และระบบขนส่งที่ทันสมัย

ที่มา : Meat International

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?