TH EN
A A A

ฟิลิปปินส์ไฟแดงเนื้อสัตว์ปีกเยอรมัน

18 ธันวาคม 2552   

               สืบเนื่องจากกรณีการระบาดของโรคไข้หวัดนกชนิดไม่รุนแรงในเยอรมัน ทำให้รัฐบาลฟิลิปปินส์ระงับการนำเข้าสัตว์ปีกมีชีวิตและผลิตภัณฑ์จากเยอรมัน และหมู่บ้าน Saint Aubin du Plain ในฝรั่งเศส เป็นการชั่วคราว โดยการระงับนำเข้าสินค้าครั้งนี้จะครอบคลุมถึง นกท้องถิ่น นกป่า เนื้อสัตว์ปีก ลูกไก่เนื้ออายุ 1 วัน ไข่ และน้ำเชื้อสัตว์ปีกจากทั้ง 2 พื้นที่

                 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2552 ฝรั่งเศส ได้รายงานว่า มีการพบเชื้อโรคไข้หวัดนกในฟาร์มเป็ดที่ St.Aubin du Plain และในส่วนของเยอรมันพบเชื้อดังกล่าว เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2552 ในฟาร์มนกที่เมือง Thuringen 

 
                
ดังนั้น ฟิลิปปินส์จึงออกมาตรการป้องกันไม่ให้เชื้อไวรัสไข้หวัดนกชนิดนี้ แพร่กระจายในวงกว้าง และระงับการผลิต การประเมินใบคำขอ และการออกใบรับรอง การตรวจโรคสัตว์เพื่อนำเข้าสัตว์ปีก และผลิตภัณฑ์ข้างต้น
                 
 

                 
นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์ยังได้จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจ 625 แห่ง และให้ความรู้แก่ชุมชนเพื่อรับมือเชื้อโรคไข้หวัดนก

                  
อนึ่ง เมื่อปี 2551 ฟิลิปปินส์นำเข้าสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์ถึง 994,275 กิโลกรัม มูลค่า 1.090 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากฝรั่งเศส และนำเข้าสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์จากเยอรมัน 112,274 กิโลกรัม มูลค่า 291,731 ดอลลาร์สหรัฐฯ จากเยอรมัน

ที่มา : World Poultry และ Vets Web

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?