TH EN
A A A

ไทยพบสุกรติดหวัด 2009

18 ธันวาคม 2552   
                กรม
ปศุสัตว์พบเชื้อไข้หวัด 2009 ในสุกร กระทรวงสาธารณสุขเตือน เกษตรกรห้ามใกล้ชิดสุกรติดเชื้อง่าย ด้านแพทย์คำนวณคาดระบาดระลอก 2 มีผู้เสียชีวิต 90 ราย ส่วนสหรัฐฯ เรียกคืนวัคซีน 8 แสนโด๊ส เหตุเกิดภูมิคุ้มกันโรคในเด็กเสื่อมลงหลังทำการขนส่ง องค์การเภสัชยัน “บริษัทซาโนฟี่” ชี้แจงวัคซีนหวัดส่งให้ไทยเป็นคนละล็อตกับวัคซีนที่มีปัญหาและถูกเรียกคืนที่สหรัฐฯ

                นายยุคล ลิ้มแหลมทอง ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากกาที่กรมปศุสัตว์ทำการสุ่มตรวจสัตว์ปีกและสุกร เพื่อตรวจสอบเชื้อไข้หวัดนกและไข้หวัดใหญ่ 2009 อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนเมษายน เป็นต้นมา พบว่าในขณะนี้ได้ตรวจพบสุกรติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิด AHINI.OL6DI แต่จำนวนไม่มาก อยู่ในวิสัยที่จะควบคุมไม่ให้กระจายไปยังพื้นที่อื่นได้ รวมทั้งกรมปศุสัตว์จะตรวจสอบสาเหตุของการติดเชื้อต่อไป เพื่อป้องกันไว้อีกทางหนึ่ง

                ด้านนายแพทย์ มานิต ธีระตันติกานนท์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ได้รับการประสานจากกระทรวงเกษตรฯ ให้เข้าร่วมการแถลงข่าวกรณีที่มีสุกรติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ 2009 ทั้งนี้ ยังไม่ทราบรายละเอียดชัดเจน เนื่องจากกระทรวงเกษตรฯ ยังไม่ได้รายงานอย่างเป็นทางการ แต่ขอเตือนประชาชนอย่าเข้าไปใกล้สุกรหรือสัตว์ที่มีอาการคล้ายเป็นไข้หวัดใหญ่ ซึ่งจะทำให้ติดเชื้อได้ง่าย

                นายแพทย์สมชัย นิจพานิช รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากรายงานข่าวการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ 2009 ในสุกรนั้น ตามธรรมชาติของเชื้อไข้หวัดใหญ่จะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ตลอดเวลา จึงสามารถข้ามจากสัตว์มาสู่คนหรือคนไปสู่สัตว์ก็ย่อมมีโอกาสเป็นไปได้ รวมถึงการกลายพันธุ์ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขจะต้องเฝ้าระวังในคนอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการเตือนไปยังเกษตรกรเพื่อเพิ่มความระมัดระวังในการป้องกันโรคมากขึ้น
 
ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?