TH EN
A A A

เชิญร่วมงานมหกรรมมั่งคั่ง มั่งมี ปีแห่งการค้า สินค้าเกษตรไทย-จีน

18 ธันวาคม 2552    4823 ครั้ง
เชิญร่วมงานมหกรรมมั่งคั่ง มั่งมี ปีแห่งการค้า สินค้าเกษตรไทย-จีน
ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2552
ณ Hall 9 อิมแพค เมืองทองธานี
 
                กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรม มั่งคั่ง มั่งมี ปีแห่งการค้า สินค้าเกษตรไทย-จีน เพื่อส่งเสริมและแนะนำสินค้าเกษตรคุณภาพไทย-จีน และขยายการค้าระหว่างกัน ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2552 ณ Hall 9 อิมแพค เมืองทองธานี (รายละเอียดกำหนดการตาม
เอกสารแนบ 1
 ) โดยในงานจะประกอบไปด้วย 3 กิจกรรมดังนี้
 • การมอบรางวัลผู้ส่งออกสินค้าเกษตรไทยไปจีนดีเด่น
  โดยรองนายกรัฐมนตรี (พลตรี สนั่น  ขจรประศาสน์) เป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าว
 • งานเสวนาวิชาการเรื่อง “ยุคทองของการค้าสินค้าเกษตรไทย-จีน”  
  ผู้สนใจสามารถกรอกแบบตอบรับการเข้าร่วมเสวนาทางวิชาการได้ตาม
  เอกสารแนบ 2
   
  รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ: โทรศัพท์ 02 561 2277 ต่อ 1319 และ 1312 
  ซึ่งภายในงานมีทั้งการจัดนิทรรศการเผยแพร่เกี่ยวกับไทย-จีน และแนะนำสินค้าเกษตรไทยที่สำคัญอีกด้วย
 • การออกบูธจำหน่ายสินค้าเกษตร-อาหาร ทั้งสินค้าไทยและสินค้าจีน จำนวน 200 ร้าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น (ค่าไฟฟรี) ผู้สนใจจำหน่ายสินค้าเกษตรภายในงานสามารถกรอกใบสมัครตาม
  เอกสารแนบ 3
  หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2561-2277 ต่อ 1188

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 561 2277 ต่อ 1319 และ 1312

 

 

ที่มา : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?