TH EN
A A A

ไต้หวันเตือนไทยเรื่องปูมีชีวิต

22 ธันวาคม 2549   

               กรมมาตรฐานและตรวจสอบสินค้าของไต้หวันแจ้งว่า หลังจากได้มีการเพิ่มการสุ่มตรวจปูมีชีวิตจากไทยเป็น 50% ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2549 มีการพบสารตกค้าง Semicarbazide เกินกำหนดจำนวน 8 lot และดำเนินมาตรการตรวจสอบอย่างเข้ฒงวดตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน ซึ่งยังมีการตรวจพบสารตกค้างอย่างต่อเนื่อง จึงขอให้ไทยชี้แจงสาเหตุและมาตรการด้วย

               ไทยส่งออกปูมีชีวิตไปไต้หวันปี 2548 จำนวน 1,399 ตัน มูลค่า 3.91 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ มีส่วนแบ่งการตลาด 34.62 % โดยไทยเป็นแหล่งนำเข้าอันดับ 2 รองจากฟิลิปปินส์ คู่แข่งอื่นๆได้แก่ อินโดนีเซีย บังคลาเทศ เวียนาม พม่า และฮ่องกง ในช่วง 9 เดือนแรกปี 2549 ไทยส่งออก 928 ตัน มูลค่า 4.47 ล้าน

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ
ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ 2) กระทรวงพาณิชย์

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?