TH EN
A A A

มะกันดันอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารอินเดีย

1 ธันวาคม 2552   
                นาย Barack Obama ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐฯให้คำมั่นกับดร. Manmohan Singh นายกรัฐมนตรีอินเดีย ว่าจะสนับสนุนอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารอินเดีย กับ ณ ที่ประชุม ใน Washington DC เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างสองประเทศด้านความมั่นคงทางอาหารโลก (Global food security)
                วัตถุประสงค์สำคัญของความร่วมมือคือ ส่งเสริมการวิจัยด้านเกษตร สร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ จัดการทรัพยากรธรรมชาติ ธุรกิจด้านเกษตรและการแปรรูปอาหาร และ ร่วมทำงานวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตอาหาร นอกจากนี้ ผู้นำของทั้งสองประเทศยังเตรียมพัฒนาเทคโนโลยีด้านการพยากรณ์อากาศ เพิ่มผลผลิตความมั่นคงทางอาหารในอินเดีย
                รัฐบาลอินเดียให้ความสำคัญกับภาคอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารมาก และถือว่าเป็นเครื่องมือสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยการลงทุนของต่างชาตินั้นมีบทบาทสำคัญ นอกจากนี้ อินเดียยังเปิดเผยว่ามีเป้าหมายจะขยายภาคอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารเป็นสองเท่าภายใน 5 ปี
                ทั้งนี้ รัฐบาลสหรัฐฯยังให้ความสำคัญกับความร่วมมือทางด้านการลงทุนทางวิทยาศาสตร์เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ต่อไป รวมทั้งการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารอินเดีย
 
ที่มา: Food Production Daily

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?