TH EN
A A A

มะกันส่งออกสุกรเพิ่มขึ้น

26 พฤศจิกายน 2552   
                 สหพันธ์ผู้ส่งออกเนื้อสหรัฐฯ (USMEF) รายงานว่า ในเดือนกันยายน 2552 สหรัฐฯส่งออกเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์ได้เกือบ 154,000 ตัน เป็นมูลค่า 347.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ  ซึ่งถือเป็นปริมาณส่งออกเนื้อสุกรสูงสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยมีตลาดส่งออกสำคัญคือเม็กซิโกและญี่ปุ่น เช่นเดียวกับในแคนาดา รัสเซีย จีน รวมไต้หวัน ที่ส่งออกเนื้อสุกรปริมาณเพิ่มขึ้น 11 % และมูลค่าเพิ่มขึ้น 13 % จากปีที่แล้ว ทั้งนี้เฉพาะปริมาณการส่งออกไปยังเม็กซิโกเพิ่มสูงขึ้นกว่าปีที่แล้วเกือบ 37% มูลค่า 547.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
                 ในทางกลับกัน การส่งออกเนื้อวัวสหรัฐฯในเดือนกันยายนกลับลดลงเทียบกับเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา เนื่องจากพบปัญหาในการส่งออก การคุมเข้มการนำเข้า และผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจโลก โดยมีปริมาณการส่งออกเนื้อวัวลดลง 25% และมูลค่าลดลง 34% เมื่อเทียบกันช่วงเดียวกันในปี 2551 คิดยอดรวมการส่งออกเนื้อวัว 660,459 มูลค่า 2.28 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ  มีปริมาณส่งออกลดลง 17 % เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยเป็นผลมาจากตลาดเนื้อวัวโลกอ่อนตัว อย่างไรก็ตาม สหรัฐฯส่งออกเนื้อวัวไปญี่ปุ่นได้มากกว่าปีที่แล้ว โดยเพิ่มขึ้น 22% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 21% ในเดือนกันยายนปี 2552 และมากกว่าในช่วงเดียวกันของปี 2551
                 นอกจากนี้ USMEF ยังรายงานว่า ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกันยายน 2552 สหรัฐฯ ส่งออกเนื้อแกะไปยังแถบทะเลแคริบเบียน และเม็กซิโก ถึง 8,344 ตัน ซึ่งมากกว่าปริมาณการส่งออกเนื้อแกะของทั้งปี 2551 โดยมีมูลค่า 21.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯเพิ่มขึ้น 12% จากปีที่แล้ว
 
 
 
 
ที่มา : Meat Trade News Daily

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?