TH EN
A A A

มะกันสนใจจับมือ Trans-Pacific ร่วมทำ FTA

19 พฤศจิกายน 2552   
                 การเจรจาเขตการค้าเสรี (FTA) ระหว่างนิวซีแลนด์กับสหรัฐฯใกล้หาข้อยุติได้แล้วหลังนาย Barack Obama ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ให้คำมั่นระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์ที่กรุงโตเกียวว่าจะผลักดันให้เกิดการค้าเสรีระหว่างสหรัฐฯกับประเทศในคาบสมุทรแปซิฟิก (Trans-Pacific) 8 ประเทศ ซึ่งประกอบด้วย นิวซีแลนด์ ชิลี เปรู  เวียดนาม  ออสเตรเลีย สิงคโปร์ และบรูไน  FTA ระหว่างนิวซีแลนด์กับสหรัฐฯนั้นจะมีการตกลงในเรื่องการเกษตร รวมทั้งเสนอให้สหรัฐฯลดภาษีนำเข้าลงหรือยกเว้นการเก็บภาษีนำเข้าสำหรับสินค้าเนื้อสัตว์และเนยจากนิวซีแลนด์ ซึ่งคาดว่าจะทำให้นิวซีแลนด์ส่งออกได้มากขึ้น
                
                 ในปี 2549 ได้มีความพยายามที่จะจัดทำ FTA ในลักษณะเดียวกัน โดยเป็น FTA ระหว่างประเทศในเอเชีย-แปซิฟิก แต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จเนื่องจากขาดความร่วมมือจากสหรัฐฯ นาย Tim Groser รัฐมนตรีกระทรวงการค้านิวซีแลนด์ เผยว่า FTA กับสหรัฐฯนั้นเป็นเป้าหมายระยะยาว ซึ่งช่วยนักธุรกิจนิวซีแลนด์ที่หวังจะขยายธุรกิจไปสหรัฐฯได้ อย่างไรก็ตาม นิวซีแลนด์ย้ำว่า การเจรจา FTA ระหว่างประเทศในคาบสมุทรแปซิฟิกนั้นยิ่งมีความสำคัญมากกว่า FTA ระหว่างนิวซีแลนด์กับสหรัฐฯเพราะจะเป็นใบเบิกทางที่สำคัญสำหรับ FTA ภูมิภาคเช่น FTA ทางภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
 
ที่มา : Meat Trade News Daily และ Television New Zealand Limited

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?