TH EN
A A A

จีนเผชิญโรคหูสีฟ้าในสุกร

18 พฤศจิกายน 2552   
                  กระทรวงเกษตรจีน ยืนยันพบการระบาดของโรคหูสีฟ้าในสุกร (Blue-ear Disease) 7 แห่ง ในมณฑลทั้ง 5 ของจีนได้แก่ ซ่านซี หูหนาน หูเป่ย เจียงซี และทิเบต 
                 
                  ขณะนี้ โรคดังกล่าวได้คร่าชีวิตสุกรไปแล้ว 3,278 ตัว และเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2552 จีนได้ฆ่าสุกร 7,724 ตัวเพื่อป้องกันการติดเชื้อ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นว่า ในปีนี้ สถานการณ์ผลผลิตเนื้อสุกรในจีน เป็นไปในทางที่ดีขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2551 เพราะโรคหูสีฟ้าได้ส่งผลกระทบต่อการผลิตเนื้อสุกรในจีนในปี 2550-2551 จนทำให้เกิดการขาดแคลนเนื้อสุกรอย่างหนักในจีน ดังนั้น จีนจึงต้องนำเข้าเนื้อสุกรจากต่างประเทศโดยเฉพาะสหรัฐฯ เพราะชาวจีนนิยมบริโภคเนื้อสุกรเป็นอันดับ 1 ในบรรดาเนื้อสัตว์ทั้งหลาย
                 
                 ทั้งนี้ จีนสามารถควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรคดังกล่าวได้แล้ว และไม่มีการพบการแพร่ระบาดของโรคสุกรในวงกว้างตั้งแต่เดือน กันยายน 2552 
 
ที่มา : Meat Trade News Daily

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?