TH EN
A A A

แคนาดาเตือนไม่ให้ทานถั่วงอกดิบ

17 พฤศจิกายน 2552   
                 แคนาดาเตือน เด็ก คนชรา สตรีมีครรภ์ และผู้ที่มีปัญหาด้านภูมิคุ้มกันงดบริโภคถั่วงอกดิบทุกชนิด
 
                สำนักงานตรวจสอบอาหารของแคนาดา (CFIA) เผยว่า ชาวแคนาดานิยมบริโภคถั่วงอกและพืชในตระกูลถั่ว เช่น alfalfa และถั่วเขียว เพราะเป็นผักที่ให้แคลอรี่น้อย จึงถือว่าดีต่อสุขภาพ อย่างไรก็ดี ถั่วงอกดิบอาจปนเปื้อนแบคทีเรีย Salmonella  และ E.coli O157:H7 ระหว่างการปลูกและเก็บรักษาได้
 
                ที่ผ่านมาพบว่า การระบาดของเชื้อ Salmonella  และ E.coli เชื่อมโยงกับการบริโภคถั่วงอกดิบ โดยการระบาดของ Salmonella ครั้งใหญ่ที่สุดเกิดขึ้นในปี 2548 ที่เมือง Ontario ทำให้มีชาวแคนาดาล้มป่วยถึง 648 ราย โดยกลุ่มที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อทั้งสองชนิด ได้แก่ เด็ก คนชรา สตรีมีครรภ์ และผู้ที่มีปัญหาด้านภูมิคุ้มกันควรงดบริโภคถั่วงอกดิบ และหลีกเลี่ยงการบริโภคถั่วงอกสุก  ส่วนผู้ใหญ่ที่สุขภาพดีและต้องการบริโภคถั่วงอกควรเลือกซื้อถั่วงอกใหม่ ซึ่งมีลักษณะกรอบและแช่เย็นแล้ว และระวังถั่วงอกที่มีสีคล้ำหรือมีกลิ่นเน่า หากรับประทานถั่วงอกในร้านอาหารต้องแน่ใจว่าถั่วงอกสุกแล้วเพื่อลดโอกาสการติดเชื้อแบคทีเรีย 
               
               อาการของผู้ติดเชื้อ Salmonella จะแสดงให้เห็นใน 12 ถึง 36 ชั่วโมงหลังจากการบริโภคอาหารปนเปื้อน Salmonella ส่วนผู้ติดเชื้อ E.Coli O157:H7 จะมีอาการ คลื่นไส้ ท้องเสีย อาเจียน ปวดท้อง และมีไข้ภายใน 2 – 10 วัน ซึ่งหากผู้ป่วยมีอาการดังกล่าวต้องพบแพทย์โดยทันที และในกรณีของการติดเชื้อ E.Coli O157:H7 ร้ายแรง อาจทำให้ไตวายหรือเสียชีวิตได้
             
               ทั้งนี้ CFIA จะดำเนินการกับผู้ประกอบการเพื่อพัฒนากระบวนการต่างๆเพื่อลดความเสี่ยงการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียที่มากับถั่วงอกต่อไป
 
ที่มา : Food Safety News

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?