TH EN
A A A

ฮ่องกงนำเข้าเนื้อซิมบับเว

18 ธันวาคม 2549   

               ซิมบับเวจะส่งออกเนื้อ 5,000 ตันไปฮ่องกงปีหน้า นับเป็นการส่งออกไปยังตลาดห่างไกลครั้งแรกในรอบ 5 ปีของซิมบับเว

               บริษัทห้องเย็นของรัฐ (CSD) ได้ส่งตัวอย่างเนื้อให้ฮ่องกงแล้วซึ่งฮ่องกงพอใจ ซิมบับเวถือว่าฮ่องกงเป็นตลาดใหญ่และจะนำทางไปสู่การเปิดตลาดอื่นๆด้วย เนื่องจากซิมบับเวได้ยุติการส่งออกเนื้อไปยุโรปและเอเซียตั้งแต่ปี 2544 เนื่องจากปัญหาโรคปาก-เท้าเปื่อยแต่ยังคงส่งออกไปจำหน่ายยังประเทศเพื่อนบ้าน ก่อนหน้านี้ซิมบับเวเคยส่งออกเนื้อไปยุโรปปีละ 9,000 ตัน มีรายได้จากการส่งออกเนื้อ 50 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ


AFP

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?