TH EN
A A A

ไทย-กวางตุ้งร่วมเซ็น MOU

12 พฤศจิกายน 2552    4799 ครั้ง
    
            นาย วีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวในงานสัมมนาความร่วมมือเศรษฐกิจไทย-มณฑลกวางตุ้งว่า ทิศทางการพัฒนาความสัมพันธ์ของไทยและมณฑลกวางตุ้ง จะยึดแนวทางที่รัฐบาลได้หารือกับพรรคคอมมิวนิสต์มณฑลกวางตุ้ง ซึ่งมณฑลกวางตุ้งต้องการให้บริษัทชั้นนำเข้ามาลงทุนโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งและให้ไทยนำเข้าสินค้าคุณภาพดีมากขึ้น เช่น สิ่งทอ อุปกรณ์โทรคมนาคม และเครื่องใช้ไฟฟ้า 

                 นาย หวาง หยาง เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์มณฑลกวางตุ้ง กล่าวว่า มีความเห็นร่วมกับนาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ที่จะสร้างความร่วมมือด้านการเกษตร ท่องเที่ยวและการตั้งกลไก ความร่วมมือทวิภาคี 6 ด้าน คือ 

                1. สนับสนุนผู้ประกอบการกวางตุ้งมาลงทุนในไทย โดยเฉพาะกลุ่มที่มีศักยภาพ เช่น อิเล็กทรอนิกส์ สิ่งทอ สาธารณูปโภค แร่ และเกษตรแปรรูป
                2. นำเข้าสินค้าจากไทยมากขึ้น เช่น ผลไม้และข้าวหอมมะลิ
                3. สนับสนุนให้กวางตุ้งมาเที่ยวไทยมากขึ้น และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทท่องเที่ยว 2 ประเทศ
                4. ต้อนรับนักธุรกิจไทยรายใหญ่และ SME เข้าไปลงทุนในกวางตุ้ง
                5. สถาปนาบ้านพี่เมืองน้องระหว่างกวางโจวกับกรุงเทพฯ 
                6. สร้างกลไกของรัฐบาลเพื่อแก้ปัญหาร่วมกัน

                ทั้งนี้ ในการสัมมนาดังกล่าวมีการเจรจาจับคู่ธุรกิจ โดยมีผู้ประกอบการกวางตุ้ง138 รายและไทย 700 ราย ซึ่งภายในงานมีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างนักธุรกิจ 2 ฝ่าย 24 คู่ มูลค่าการค้าการลงทุนร่วมกัน 733 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

             
 
 

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?