TH EN
A A A

เรือประมงไทยและเวียดนามถูกจับในอินโดนีเซีย

4 พฤศจิกายน 2552    4857 ครั้ง
                ในช่วงต้นเดือนตุลาคม 2552 กระทรวงทะเลและประมงอินโดนีเซีย ได้จับเรือประมงต่างชาติ 19 ลำคือ เรือประมงไทย 18 ลำ และเรือประมงเวียดนาม 1 ลำที่ต้องสงสัยว่า ลักลอบทำการประมงในน่านน้ำอินโดนีเซีย
 
                นาย อะจยี สุลารโซ อธิบดีกรมการควบคุมดูแลทรัพยากรทางทะเลและการประมง กระทรวงทะเลและประมงอินโดนีเซีย เผยว่า เรือประมงต่างชาติทั้งหมดถูกจับกุมที่น่านน้ำนาทูนา ยกเว้น เรือประมงไทย 1 ลำ ถูกจับในน่านน้ำเขตเศรษฐกิจพิเศษในทะเลจีนใต้
               
                 เรือประมงไทยที่ถูกจับบางส่วนใช้ชื่อในภาษาอินโดนีเซีย แต่หลังจากตรวจสอบแล้วพบว่า ใช้เอกสารปลอม ดังนั้น อธิบดีฯคาดว่า น่าจะมีเครือข่ายในประเทศที่เกี่ยวข้องในการปลอมแปลงเอกสาร และมีผู้ประสานงานอำนวยการเพราะเรือประมงต่างชาติ ไม่น่าจะกล้าเข้ามาในน่านน้ำอินโดนีเซียโดยใช้ชื่ออินโดนีเซียและเอกสารปลอมได้
 
               นอกจากนี้ เมื่อประมาณวันที่ 20 ตุลาคมที่ผ่านมา ยังมีการจับเรือประมงเวียดนามอีก 5 ลำ โดยเรือ 1 ลำใช้ในการส่งลูกเรือกลับเวียดนาม และเรือ 4 ลำที่เหลือถูกจมเรือลง ทั้งนี้ การจมเรือประมงเถื่อนต่างชาติเป็นการพยายามยับยั้งประมงเถื่อนในน่านน้ำอินโดนีเซีย ซึ่งอยู่ภายใต้ พ.ร.บ. ประมงฉบับที่ 31/2004 มาตรา 69 และสถิติในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา มีการจมเรือประมงต่างชาติที่ทำการประมงเถื่อนในน่านน้ำอินโดนีเซียไปแล้ว 30 ลำ
 
ที่มา : สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำกรุงจาการ์ตา

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?