TH EN
A A A

เบลเยียมเปิดท่าเรือในไทย

27 ตุลาคม 2552   
               
นาย Jan Vannieuwenburgge ผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระหว่างประเทศของท่าเรือ Zeebrugge ของเบลเยียม กล่าวว่า มีแผนที่จะเปิดสำนักงานตัวแทนท่าเรือ Zeeburgge ในไทย 
 
                    ท่าเรือ Zeeburgge เป็นท่าเรือขนาดกลางของเบลเยียม มีปริมาณการขนส่งสินค้ารวมปีละ 42 ล้านตัน และมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยมีนโยบายที่เน้นการเป็นผู้นำการขนส่งสินค้าประเภทอาหารจากทั่วโลก ประกอบด้วยห้องเย็นขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับสินค้าอาหารแช่เย็นและแช่แข็งทั้ง พืช สัตว์ และประมง โดยมีระยะเวลา Transit สั้นที่สุดเมื่อเทียบกับท่าเรืออื่นในสหภาพยุโรป
                  
                    ดังนั้น  มกอช. จะติดตามความคืบหน้าของการเปิดท่าเรือ Zeeburgge ในไทย เพื่อให้ผู้ประกอบการได้เตรียมพร้อม ในการศึกษาหาช่องทาง สำหรับการใช้บริการขนส่งสินค้า โดยเฉพาะสินค้าอาหารของไทย มาจำหน่ายในตลาดสหภาพยุโรป
 
ที่มา : สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?