TH EN
A A A

เกษตรกรเวียดนามโวยจีนครองตลาดผลไม้

26 ตุลาคม 2552   
ยอดขายผลไม้ของจีนในเวียดนามพุ่งสูงขึ้นทิ้งห่างผลไม้ภายในประเทศ ทำให้เกษตรกรเวียดนามไม่พอใจที่ผู้บริโภคนิยมซื้อแต่ผลไม้นำเข้า ในทางเดียวกันผลไม้เวียดนามกลับไม่สามารถวางจำหน่ายสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตของเวียดนามเองได้เพราะข้อกำหนดที่เข้มงวด เดิมเวียดนามมีผลไม้นำเข้าวางจำหน่ายเฉพาะในซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านค้าขนาดใหญ่เท่านั้น แต่ปัจจุบัน กลับมีการวางจำหน่ายในทุกร้านผลไม้ และในตลาดพื้นเมือง ซึ่งผลไม้นำเข้าทั้งหมดที่จำหน่ายในเวียดนามนั้นมาจากจีนซึ่งมีราคาถูกกว่าผลไม้ภายในประเทศ เช่น องุ่นจีนเขียว ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับองุ่นพันธุ์ Binh Thuan ของเวียดนาม โดยมีราคาอยู่ที่ 16,000 – 22,000 ดองต่อกิโลกรัมและเป็นที่นิยม นอกจากนี้ ผู้บริโภคชาวเวียดนามยังเข้าใจผิดว่าลูกพลับของจีนเป็นผลไม้จากเมืองดาลัดของเวียดนามเอง โดยลูกพลับของจีนมีขนาดใหญ่กว่าลูกพลับเวียดนาม นอกจากนี้ เริ่มมีผลไม้ชนิดใหม่จำหน่าย เช่น มัลเบอรร์รี่ กีวี่ และ เชอรร์รี่ เกษตรกรเวียดนาม ระบุว่าไม่สามารถวางจำหน่ายผลไม้ในซูเปอร์มาร์เก็ตได้ เพราะซูเปอร์มาร์เก็ตได้ตั้งข้อกำหนดที่เข้มงวดมากในการรับซื้อผลไม้เข้ามาจำหน่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องคุณภาพ แต่ยังกดราคาผลไม้เป็นอย่างมากโดยราคาผลไม้ในซูเปอร์มาร์เก็ตต่ำกว่าราคาตลาดอื่นๆ ทั้งนี้ เกษตรกรยังไม่คุ้นเคยกับระบบการจัดการทางด้านการเงินที่ซูเปอร์มาร์เก็ตจะจ่ายเงินให้กับเกษตรกรในทุก10 วัน อนึ่ง จีนเป็นผู้นำในการส่งออกผลิตสินค้าเกษตรมายังเวียดนามโดยมีมูลค่าการส่งออกในเดือนสิงหาคม2552 ที่ 17.01 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และจีนมีส่วนแบ่งตลาดผลไม้ในเวียดนามถึง 20% ที่มา : Veitnam Net

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?