TH EN
A A A

เตือนเกษตรกรไทย : ตลาดหอมหัวใหญ่ญี่ปุ่นวูบ

21 ตุลาคม 2552   
                 นายมณฑล เจียมเจริญ รองเลขาธิการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวว่า ความต้องการหอมหัวใหญ่ในตลาดญี่ปุ่นในปี 2553 นี้คาดว่าน้อยลง เนื่องจากญี่ปุ่นสามารถผลิตได้พอกับความต้องการมีการพัฒนาพันธุ์ที่เก็บรักษาได้นานทดแทนการนำเข้าได้ ดังนั้น การปลูกหอมหัวใหญ่ของไทยในปีนี้ จะต้องวางแผนการนำเข้าเมล็ดพันธุ์เอาไว้อย่างครอบคลุม เพื่อผลิตให้เพียงพอกับความต้องการโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรไม่ควรลักลอบนำเข้าพันธุ์หอมหัวใหญ่ เนื่องจากจะส่งผลให้มีผลผลิตเกินความต้องการ และราคาตกต่ำได้
 
                 ในปี 2553 คาดว่าไทยจะมีเนื้อที่เพาะปลูกรวมทั้งประเทศ ประมาณ 10.315 ไร่ เพิ่ม 1.82% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาโดยจะมีผลผลิตรวมทั้งประเทศประมาณ 46.108 ตัน เพิ่มขึ้น 2.51% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
 
 
 
 
ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?