TH EN
A A A

รัสเซียนำเข้าเนื้อวัวลดลง

20 ตุลาคม 2552    4813 ครั้ง
               
ช่วง 8 เดือนแรกของปี 2552 รัสเซียนำเข้าเนื้อวัวลดลง 29% หรือ 368,000 ตัน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2551 เนื่องมาจากข้อกำหนดด้านภาษีที่เข้มงวดที่กำหนดขึ้นมาทีหลังวิกฤตเศรษฐกิจและค่าเงิน
 
                   Rouble ของรัสเซียไม่เสถียรภาพ นอกจากนั้น ผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรในประเทศช่วงครึ่งปีแรกลดลง 13% ซึ่งมากกว่าที่ FAO คาดการณ์ไว้ 2% และผู้บริโภครัสเซียหันไปทานโปรตีนชนิดอื่นที่มีราคาถูกลง 
การลดลงของผลผลิตเนื้อวัวของรัสเซียนั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการลดลงของกำไรของภาคอุตสาหกรรมเนื้อวัว ต้นทุนการผลิตเนื้อวัวปี 2552 นั้นเพิ่มขึ้น 60% แต่ราคาเนื้อวัวภายในประเทศเพิ่มขึ้นเพียง 20%
 ขณะนี้ปริมาณผลผลิตเนื้อวัวในประเทศเพิ่มขึ้นหลังจากที่ผู้ผลิตได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลทำให้ได้รับผลกำไรเพิ่มขึ้น

                 รัสเซียนำเข้าเนื้อวัวจากบราซิลเป็นแหล่งใหญ่ คิดเป็น 55%ของการนำเข้าทั้งหมดของรัสเซีย ตามด้วยอาร์เจนตินาที่มีส่วนแบ่งตลาด19% และอุรุกวัย 9%
 
ที่มา : Meat Trade News Daily

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?