TH EN
A A A

หนังสือ MRLs สินค้าเกษตรและอาหารของญี่ปุ่น

29 พฤษภาคม 2549   
               กองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ได้จัดทำหนังสือ ค่า MRLs สินค้าเกษตรและอาหารของญี่ปุ่น ผู้ประกอบการท่านรายใดหากต้องการหนังสือให้แฟกซ์หนังสือขอเอกสารมาที่ 0 2629 8978
               
หมายเหตุ
สำหรับผู้ที่เขียนที่อยู่และแจ้งความประสงค์ขอรับหนังสือไว้แล้วในคราวประชุมเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2549 นั้นทาง กนม. กำลังดำเนินการจัดส่งให้โดยเร็วที่สุด

อัลบั้มภาพ

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?