TH EN
A A A

เกาหลีใต้จับมืออียูเตรียมลงนาม FTA

12 ตุลาคม 2552    4817 ครั้ง
                กระทรวงการค้าเกาหลีใต้ เผยว่า นายคิม จอง ฮุน รัฐมนตรีการค้าเกาหลีใต้ และนางแคทเธอรีน แอชตัน รัฐมนตรีการค้าสหภาพยุโรป จะลงนามในข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) ระหว่างเกาหลีใต้ และสหภาพยุโรป ที่กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม ในวันที่ 15 ตุลาคม 2552 โดยข้อตกลงรวมถึงการยกเลิกภาษีส่งออก 96% สำหรับสินค้าจากสหภาพยุโรป และ 99% สำหรับสินค้าเกาหลีใต้ ภายใน 3 ปีนับตั้งแต่เริ่มบังคับใช้ข้อตกลง ขณะที่สถาบันนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของเกาหลีใต้ประเมินว่า ข้อตกลงนี้จะทำให้การค้าของทั้งสองประเทศเพิ่มขึ้น  20%  

                ทั้งนี้ สหภาพยุโรปเป็นคู่ค้ารายใหญ่อันดับสองของเกาหลีใต้รองจากจีน ในปีที่แล้ว การค้าระหว่างสองประเทศดังกล่าวมีมูลค่ารวมกว่า 90,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
 
 
ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?